Ikke alle er velkomne på W&W

Klubber som Bandidos, Hells Angels, Vikings, Gipsy Jokers, Devils Choice, Outlaws og Coffin Cheaters er motorsykkelklubber som alle går under den såkalte kategorien 1-prosentsklubber. Politiet og Kripos ønsker å forhindre rekruttering til dette miljøet, og ønsker dermed ikke at alle motorsykkelentusiaster skal samles til arrangementer som Wings & Wheels. Her er det nemlig stor forskjell på gruppene internt i miljøet.

Sosiale medier raser og folk engasjerer seg omkring utestengelsen av 1-prosentsklubbene under Wings and Wheels-arrangementet i Lunde. Arrangørene selv har aldri hatt problemer med disse klubbene. Likevel har de fått anmerkninger på arrangementet i ettertid, siden de ikke hindret disse gruppene i å heise sine bannere, noe som kunne tolkes til at arrangøren støttet alle på lik linje.

Uskyldig inntil det motsatte er bevist

Ut fra dette blir alle medlemmene i 1-prosentsklubbene veiet og målt ut fra gruppa, og ikke personen de representerer. Wings & Wheels i Lunde har ikke hatt problemer med gruppene, men for å forhindre rekruttering, har både politikere og politiet gått sammen for disse reglene. Gruppene tilsvarer 1 % av motorsykkelmiljøet, og er dermed en minoritet i miljøet. En minoritet av entusiastene blir forebyggende utestengt.

Utestengelse og forskjellsbehandling møter dette miljøet flere steder, og klubbene debatteres i ulike media. Avisa Nordlys dekket en debatt angående utestengelse av medlemmer fra 1-prosentsklubbene på diverse utesteder. Ryktet går foran personene og miljøet. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) støtter politiet, og står fast på sitt om at 1-prosentsklubbene er et dekke for organisert kriminalitet, og at de ikke støtter hverandre.

Beskytte de svakeste

Norsk Motorcykkel Union representerer 99 % av motorsykkelmiljøet, noe som igjen tilsvarer omkring 14 000 medlemmer i Norge. Til Morgenbladet uttaler styreleder Odd Terje Døvik på vegne av organisasjonen at de ikke ønsker noe med 1-prosentsklubbene å gjøre, noe som er helt gjensidig. Dermed kan det nærmest virke litt paradoksalt at klubbene ønsker å støtte opp om de samme arrangementene, som W&W i Lunde.

Norsk Motorcykkel Union hevder at 1-prosentsklubbene er skalkeskjul for organisert kriminalitet. Hvis dette er tilfelle og det samme er holdningen internt i miljøet, altså at de 99 % ikke ønsker kontakt med de 1 %, kan vi spørre oss selv om hva som er målet med deltagelsen på arrangement som Wings &Wheels. Kan 1-prostentsklubbene ønske å rekruttere medlemmer blant de svakeste i motorsykkelmiljøet?

Brorskap og kriminalitet

Politiet hevder at to tredjedeler av medlemmene av en 1-prosentsklubb er tidligere straffedømte. Grov kriminalitet som narkotika, torpedovirksomhet og vold var ofte knyttet til deres dommer. 1-prosentsklubbene regnes også som brorskap med interne regler og forventninger. Motorsykkeltreff som Wings & Wheels for motorsykkelentusiaster høres fredelig og trygt ut. 1-prosentsklubbene høres imidlertid ikke så fredelige og trygge ut. Det kan derfor spørres om kombinasjonen grupper fungerer.

Arrangementet Wings & Wheels er for motorsykkelentusiaster! Alle folk er forskjellige. De jobber med ulike yrker, bor forskjellige steder og har alle slags familier. Noen har et kriminelt rulleblad, og andre har ikke. Noen har forandret meninger og gjort endringer i livet. Folk står for ulike meninger og holdninger. Burde da ikke alle kunne samles om en motorsykkelinteresse og kun fokusere på det en helg?

Wings & Wheels i framtiden

Wings & Wheels-arrangementet har i flere år vært høydepunkt for mange motorsykkelinteresserte. Arrangementet har fått motstand etter at det støttet politikerne og politiet i sin utestengelse av 1-prosentsklubbene. Mange får muligens ikke oppleve årets høydepunkt kun fordi noen blir utestengt av styresmaktene. De som kanskje ikke har et stort motorsykkelmiljø i hverdagen vil ikke få møte andre utenfor miljøet i like stor grad.

Likhet for alle?

Folk i Norge er ikke like. Heldigvis er landet styrt av politikere, som skal ta overordnede slutninger til det beste for folket. Det er slike beslutninger Wings & Wheels er utsatt for i utestengelsen av 1-prosentsklubber. Politiet har trolig gode grunner for avgjørelsen. De 99 % som ikke er utestengt burde kanskje fått mer fokus. De utgjør ingen kriminell trussel basert på erfaring.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *